Tidskriften   LÄNSPUMPEN
 Start  Månadens fartyg Klassiska fartyg Sjöfart idag Artiklar

Sjöfart idag

Sjöfarten av idag vilar på tidigare generationernas landvinningar och erfarenheter men styrs också av nya prioriteringar. Vi kommer under denna vinjett belysa nya intressanta utvecklingssteg i den moderna sjöfarten.Klimatsmart skärgårdsbåt

Även på mindre fartyg sker tekniska förbättringar som ger bättre klimatprestanda. Waxholmsbolagets Västan har vid sin kajplats i Stockholm anslutits till fjärrvärmenätet och behöver inte använda sin oljepanna för uppvärmning när hon ligger vid kaj. Hon har utrustats med en undercentral för fjärrvärme som ett pilotprojekt och troligen kommer fler Waxholmsbåtar med tiden att göra sammaledes.

vastan

Västan byggdes år 1900 på Motala verkstad som Nya Svartsjölandet och köptes av Waxholmsbolaget 1937. Ursprungligen ångbåt motoriserades hon på 1950 – talet och har numera dieselelektrisk framdrift med en Penta dieselgenerator och en ABB elmotor. Hon är även K – märkt. (Nils Sjökvist)


Nya regler för luftföroreningar

scrubber

Den globala sjöfarten står inför en stor utmaning från och med 1:a januari 2020. Då träder IMO:s nya regler för svavelutsläpp till atmosfären i kraft, något som kallats för sjöfartens eget Parisavtal. För de fartyg som idag kör på normal tjockolja handlar det om att gå över till lågsvavlig bunkerolja eller att installera s.k. scrubbers. Läs mera här

Nils Sjökvist: Nya regler för luftföroreningar (pdf)
Nils Sjökvist: Installation av scrubbers (pdf)


scrubber

En scrubber till en VLCC blir ganska stor.

Sammy Ofer - en storredare från Israel

Ofer

När man i tidningar beskriver shippingvärldens så kallade ”tycoons” brukar det oftast handla om Aristoteles Onassis eller om hans grekiska samtida. Men det finns även många andra ”selfmade” skeppsredare som samlat enorma fartygsflottor i sina imperier. En av dessa var Sammy Ofer från Israel som startade med i princip två tomma händer och när han avled 2011 var nr 79 på tidskriften Forbes lista över världens rikaste personer. Läs mera här

Nils Sjökvist: Sammy Ofer - en storredare från Israel (pdf)


Gruvdrift på havsbotten

LNG fartyg

Ett av de mer ovanliga specialfartyg som levererades förra året från Klevens varv i Ulsteinvik har nu kommit i verksamhet utanför Namibias kust. Fartyget ifråga är avsett att utvinna diamanter från havsbotten, på fackspråk ett Diamond Sampling Vessel. Läs mera här

Nils Sjökvist: Gruvdrift på havsbotten (pdf)


Nu ökar LNG-drift i handelsfartyg

LNG fartyg

Fartyg som drivs med LNG har hittills mest varit mindre tonnage och med fasta rutter och tidtabeller. Men detta håller långsamt på att förändras. Läs mera här

Nils Sjökvist: Nu ökar LNG-drift i handelsfartyg (pdf)
Nils Sjökvist: Bulkfartyget Haaga (pdf)Fartygsnybyggen av idag

Pioneering Spirit

Idag byggs runt om i världen de mest märkliga fartyg, oftast konstruerade för mycket speciella nischuppdrag inom sjöfart. Ett exempel är tunglyfts- och rörläggningsfartyget Pioneering Spirit. Läs mera här

Nils Sjökvist: Fartygsnybyggen av idag (pdf)

 

Till början på sidan