Tidningen   LÄNSPUMPEN
 Start  Läs nummer Köp nummer Fråga oss Årets fartyg
MÅNADSFARTYG AUGUSTI 2016
Ett av de mest välkända fartygen som trafikerat Dalslands kanal är Alex Halling. Hon ägdes under hela sin aktiva tid av Håfreströms AB i Håverud och fraktade detta pappersbruks produkter. Hon byggdes 1902 i Motala och fick sitt namn, Alex Halling, efter brukets grundare, Alexander Theodor Halling. Efter sin aktiva karriär har fartyget mest legat stilla på platser som Vänersborg, Kållandsö och Köpmannehamn. Nu har hon sålts till Bengtsfors och fartyget syns här i de djupa dalsländska skogarna vid Grean. Fartyget är fullt funktionsdugligt. - Fler månadsfartyg.
Kanalfartyget Alex Halling