LÄNSPUMPEN:   om sjöfartshistoria
Länspumpen: tidskrift om fartyg, rederier, varv och sjömansöden
 Start  Läsa äldre nummer Köpa nyare nummer  Artiklar Fråga oss
 Redaktion   Månadens fartyg   Klassiska fartyg  Sjöfart idag Foto-offert

LÄNSPUMPEN

SJÖFARTSHISTORISK TIDSKRIFT

Om sjöfart, fartyg, rederier, varv, fiske och sjömansöden
 

Vi på tidningen Länspumpen vill belysa sjöfart: stora och små båtar, fiskenäring, rederier, varv och, inte minst, sjömansöden. Tonvikten ligger på tiden efter andra världskriget i de nordiska länderna. Här är några smakprov som ger en uppfattning om tidningens innehåll:

Sjöfart är ett spännande område. Sverige var en gång en stor sjöfartsnation. Den svenska sjöfartens guldålder inleddes after andra världskriget, då vår varvsindustri inte hade drabbats av kriget. Svenska rederier låg i startgroparna. Flera epokgörande fartyg byggdes vid våra varv. Numera sysslar den kvarvarande svenska varvsindustrin inte mycket med nybyggnader. De svenska rederiernas antal har dessutom minskat kraftigt.

Prenumerera för ett år genom att sätta in 290 kr på vårt plusgiro 81 57 68-7 eller vårt bankgiro 193-2664. Skriv "Prenumeration på Länspumpen" i meddelanderutan eller på talongen. Glöm inte att skriva leveransadress. Länspumpen utkommer fyra gånger per år, och varje nummer är i regel på 68 sidor. Vissa år utkommer även ett årsnummer, som handlar om ett intressant tema. Om du vill veta mera, går det utmärkt att skicka ett e-brev till . Om du behöver ändra din adress, kan du skicka ett e-brev till .


Länspumpen innehåller inte bara sjöfartshistoria, även aktuella händelser inom sjöfarten behandlas. Tidskriften är rikt illustrerad med bilder av båtar och sjöfartsmiljöer. Det finns också återkommande inslag som Böcker på frivakten, med bokrecensioner, och Horisonten runt med frågor, som söker och oftast får svar. Du kan också fråga oss om allt med maritim anknytning i vår webbaserade frågelåda. Läs mer om Länspumpen och redaktionsmedlemmarna på en annan sida.

Vi tar gärna emot manuskript från våra läsare.

Bilden överst på sidan visar fiskeriundersökningsfartyget R/V Svea som är vårt månadsfartyg för november. Hon levererades den 2 juli 2019 från Astilleros Armon i Vigo, Galicien, Spanien till SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) och är just nu ett av de modernaste forsknings- och övervakningsfartygen i Europa vad gäller havsmiljö och fiskbestånd.


Till början på sidan
Kontaktperson: Lennart Bornmalm
E-post:
Huvudredaktör och ansvarig utgivare: Lennart Bornmalm
E-post:
Webbredaktör: Bo Jershed
E-post:
Adress: Länspumpen, Skansvägen 9, 471 32 Skärhamn
Plusgiro: 81 57 68-7
Bankgiro: 193-2664
Senast uppdaterad: 1 november 2019
 
Till sidans slut Till sidans början